Určitě stojí za to připomenout sportovní úspěchy, kterých dosáhli přelovičtí hasiči roku 1954, kdy se stali vítězi okresu i absolutními vítězi kraje v požárním závodu. Své fenomenální tažení tehdy Přelovičtí završili na celorepublikové soutěži na pražském Strahově, kde vybojovali 4. místo.

Chlouba sboru: koňská stříkačka

Koňskou stříkačku sbor zakoupil 1. 9. 1904 u firmy Smekal-Praha. V roce 2014 byla koňka kompletně zrekonstruována. Pod dohledem restaurátora pana Kovače pracovalo na renovaci jedenáct členů sboru celkem šest set hodin. „Postupnou mravenčí až kriminalistickou prací jsme zmapovali povrch a sestavili původní vzhled koňky. Úplně nejhorší bylo však zrekonstruovat osvětlovací lampy, které byly totálně zničené,“ uvedl starosta SDH Přelovice Radek Pavelka. Renovaci koňky finančně podpořila obec Přelovice, na opravu lamp se hasiči složili. Hasiči také sehnali dobové plátno a nechali si ušít repliky uniforem. S koňskou stříkačkou se účastní oslav výročí okolních SDH a dalších kulturních akcí.