Sraz spojený s vystoupením známých zpěváků i se křtem opraveného Bohumilečského rybníka se vydařil. Výstava o obci, která byla k této příležitosti připravena, potrvá do 31. srpna. Je možné ji zhlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu v Rokytně.

Sbor dobrovolných hasičů se v Rokytně podílel na srazu rodáků.

Z historie SDH Rokytno

Po velkých požárech v Rokytnu naznalo vedení obce, že potřebují hasiče. V roce 1882 byla v obci zakoupena čtyřkolová hasičská stříkačka a k nově tvořícímu se spolku dobrovolných hasičů se přihlásilo 22 členů. Dnes jsou rokytenští hasiči nepostradatelnou složkou obce a za svou více jak stoletou historii mají být na co pyšní. Vedle likvidace malých i velkých požárů se činili také preventivními prohlídkami, kterými rizika možného ohrožení snižovali. Vedle zajišťování bezpečí v obci se zasloužili také o zajištění příjemného rozptýlení a zábavy. Oblíbenou akcí je rokytenský hasičský bál. Dnes se SDH Rokytno účastní také řady závodů a některé dokonce pořádá – například Rokytenskou míli pro děti.