Soutěž se konala na sportovišti ve Svinčanech, kde soutěžilo deset družstev mužů a šest družstev žen. Hasiči měli i řadu diváků, kteří je přišli podpořit, akce se zúčastnilo celkem 160 lidí.

Z historie SDH Svinčany

První myšlenka na založení hasičského sboru se zrodila ve Svinčanech v roce 1865, kdy po žních vyhořely čtyři usedlosti. Oficiálně sbor vznikl 6. prosince 1885. O rok později se noví členové sboru zúčastnili třítýdenního soustředění, kde se učili zacházet se stříkačkou, se žebříkem, cvičili si specifické signály a další aktivity spjaté s hasičskou prací.

Od té doby se sbor činí, za prvních padesát let zasáhl u 25 případů. Kritický byl rok 1913, kdy došlo hned ke dvěma velkým požárům. Dnes se sbor vedle požárních zásahů účastní také hasičského sportu a k tomu se podílí na aktivním dění v obci. Již od roku 1886 pořádá SDH Svinčany hasičský ples, později začal pořádat hasičské soutěže a v posledních letech také řadu akcí pro děti.