Uhersko zachvátil velký požár roku 1862. Obec neměla dostatečné vybavení pro hašení požáru, vlastnila dvě ruční stříkačky a několik háků, a proto zahájila jednání s firmou R. A. Smekal v Praze – Smíchově o zakoupení čtyřkolové stříkačky se sacím strojem a příslušenstvím. Stříkačku s nápisem Obec Uhersko 1897 a 230 metrů konopných hadic z Prahy odeslali 10. února 1897. Sbor dobrovolných hasičů Uhersko byl založen 24. února téhož roku. Schůze se konala v hostinci Aloise Wirtha. Sbor dobrovolných hasičů měl 24 činných členů, pro které obec pořídila stejnokroje a čepice. V prvním roce působení sboru se dobrovolní hasiči podíleli na hašení požáru v Trusnově a také v Turově. V roce 1898 byla postavena hasičská kůlna.

Hasiči z Uherska pomáhali i u největšího železničního neštěstí tehdejšího Rakouska-Uherska. K srážce vlaků došlo v roce 1909, kdy se srazil nákladní vlak jedoucí z Chocně a dopravní vlak z Prahy do Vídně. Při nehodě zemřelo 13 lidí, škoda byla vyčíslena na 10 milionů rakouských korun. Uherští na místě hasili trosky vlaků a pomáhali při ošetřování raněných.

Dagmar Pecková
Kraji v pátek zazpívá Petra Janů i Dagmar Pecková