„V době vzniku SDH Slepotice byly domy stavěny většinou ode dřeva a střechy kryté šindelem nebo došky. Pak stačilo jen velmi málo k tomu, aby požár vznikl a ničivý živel nacházel dostatek potravy. V těchto dobách požár neměl nepřítele, který by proti němu úspěšně bojoval a tak zuřil a ničil,“ praví kronika obce Slepotice.

Sbor do dnešních dnů přetrval, a to v úctyhodné síle 79 členů, kterým dělá starostu Bohuslav Bořek. Mimochodem – rodina Bořků se v kronikách hasičského sboru Slepotice objevuje už v roce 1918 – inu, rodinná tradice.

Slepotický sbor je zařazen v páté výjezdové kategorii, nedisponuje proto zásahovým automobilem. Zato jsou slepotičtí aktivní hlavně na poli sportovní činnosti. V současné době mají dvě družstva mužů, jedno družstvo žen a tři družstva mladých hasičů.
Pravidelně pořádají hasičské závody na místním koupališti, kde obecní úřad Slepotice zafinancoval pro tento účel dokonce úpravu travnaté plochy.

Ve Slepoticích se také zaměřili na práci s dětmi. V roce 2007 obnovil sbor jejich činnost a v současné době má tři družstva mladých hasičů. To je dohromady 21 dětí v kategorii mladších a starších žáků. Pravidelně se zúčastňují všech soutěží v okrese Pardubice. Jezdí i do okresu Chrudim. Mezi největší úspěchy v letošním roce lze zařadit vítězství v požárním útoku družstev ve Skutči, v Břehách a na domácích závodech ve Slepoticích dne 21. června, kde družstvo mladších žáků obasdilo první místo a starších žáků druhou pozici. Děti v SDH Slepotice jsou ve věku od 6 do 15 let.

Profil SDH Slepotice

SDH Slepotice - založen v roce 1897

Současný počet členů v SDH – 79

Starosta sboru – pan Bohuslav Bořek

INTERNETOVÉ STRÁNKY SBORU

Zásahová technika
Přenosná požární stříkačka tzv. PS 12 s rokem výroby 1980, která byla kompletně opravena v roce 2007. K případné mimořádné události jednotka SDH Slepotice využívá obecní traktorůrek, který je majetkem OÚ Slepotice. Počet členů v jednotce SDH Slepotice je 9.

Zařazení v IZS – JSDH Slepotice je zařazena jako jednotka kategorie JPO V. s místní působností (obec Slepotice, Bělešovice, Holešovice a Lipec).

Pravidelná činnost SDH v obci – SDH Slepotice je v rámci činnosti sboru aktivní a to hlavně na poli sportovní činnosti. V současné době má dvě družstva mužů, jedno družstvo žen a tři družstva mladých hasičů. Pravidelně pořádá hasičské závody na místním koupališti, kde obecní úřad Slepotice zafinancoval úpravu travnaté plochy pro pořádání hasičských závodů. V letošním roce SDH Slepotice ve spolupráci s OÚ Slepotice pořádal již tři závody a to okrskové kolo (požární okrsek číslo 9.), noční požární útoky a ligu okresu Pardubice mladých hasičů. Dne 29.8. 2009 se bude konat již III. ročník „O putovní pohár starostky obce Slepotice“ v požárním útoku družstev. V roce 2010 v měsíci únoru bude SDH Slepotice ve spolupráci s okrskem číslo 9. pořádat hasičský ples v kulturním domě ve Slepoticích. Dále členové SDH Slepotice pomáhají OÚ při čištění koupaliště a to vždy v měsíci červnu, červenci a srpnu. Podílejí se na organizaci akcí pořádaných obecním úřadem ve Slepoticích a kulturní komisí obce Slepotice.

Zásahy – JSDH Slepotice se v rámci výjezdů jednotky tak často nevyjíždějí. Naposledy JSDH Slepotice vyjela při povodních v roce 2006, kdy pomáhala v sousední obci při čerpání vody. JSDH Slepotice je svoji pomoc schopna poskytnout vždy.

Úspěchy na soutěžích – SDH Slepotice se pravidelně zúčastňuje soutěží v požárním útoku družstev a to na závodech v okrese Pardubice a Chrudim. S mladými hasiči je zapojena do ligy okresu Pardubice mladých hasičů. Mezi největší úspěch patřilo loňské první místo v lize mladých hasičů okresu Pardubice s mladšími žáky. V letošním roce se družstvo mladších žáků SDH Slepotice umístilo v lize okresu Pardubice na druhém místě a starší žáci na celkovém pátém místě. V kategorii dospělých hasičů se družstva SDH Slepotice pravidelně umísťují na předních místech ve výsledkové listině. Za největší úspěch v kategorii mužů lze považovat třetí místo z 50. družstev na nočních požárních útocích na Seči v roce 2007.

Práce s dětmi – SDH Slepotice od roku 2007 obnovil činnost s dětmi. V současné době má tři družstva mladých hasičů. To je dohromady 21 dětí v kategorii mladších a starších žáků. Pravidelně se zúčastňují všech soutěží v okrese Pardubice. Jezdí i do okresu Chrudim. Mezi největší úspěchy v letošním roce lze zařadit vítězství v požárním útoku družstev ve Skutči, v Břehách a na domácích závodech ve Slepoticích dne 21.6. 2009, kde družstvo mladších žáků obasdilo první místo a starších žáků druhé místo. Děti v SDH Slepotice jsou ve věku od 6 do 15 let.