V současné době jich je šedesát a starostuje jim Jaroslav Jílek. Velitelský post pak zastává Pavel Mondočko a výjezdová jednotka čítá osm mužů.

„Působíme v Trusnově a přilehlých osadách Žika a Franclina. Pod Trusnov ale spadá ještě osada Opočno. Tam mají ovšem svůj sbor, se kterým si tak trochu konkurujeme,“ řekl s úsměvem Jaroslav Jílek.

Sbor v Trusnově byl donedávna výjezdovou jednotkou JP3. Po sametové revoluci ale nastala změna. „Lidí bylo málo, těžko se uvolňovali z práce, měli jsme zastaralé auto, a tak jsme přestoupili na JP5 a věnujeme se tak jen práci tady v obci a okrsku,“ objasnil postavení sboru starosta Jílek a dodal, že dnes je činnost takto malých hasičských sborů především o požárním sportu.

„Nemohu říci, že mladí lidé nemají zájem, ale je to náročné na čas. Přesto v současné době nemáme tak kvalitní družstvo, jako jsme měli kdysi. Snažili jsme se také obnovit družstvo žen, ale nedaří se nám to,“ sdělil Jílek. A právě v požárním sportu si trusnovští hasiči nejvíce konkurují se sborem z Opočna.

Jako jinde, i v Trusnově se hasiči zapojují do života v obci. Jednou ročně obec uklidí a pořádají sběr železného šrotu. Nezapomínají ale ani na kulturu. „Pořádáme zábavu o posvícení, na podzim za odměnu lidem, kteří pomáhali, opékáme prase, děláme posezení s muzikou a snažíme se kolektiv stmelovat,“ konstatoval Jaroslav Jílek.

A jak jsou na tom v Trusnově s technikou? „Máme dvě hasičské zbrojnice. Ta stará stojí v areálu obecního úřadu a slouží jako sklad. Novější, postavená asi před dvaceti lety, pak skrývá veškerou výzbroj a výstroj včetně mikrobusu pro osm lidí Fiat Ducato. Mikrobus nahradil dřívější vůz Robur,“ zakončil vyprávění starosta sboru v Trusnově Jaroslav Jílek.

Lukáš Peška