V současnosti sbor čítá okolo padesáti členů. „Patříme do kategorie JPO 5 a tomu také odpovídá naše vybavení, tedy vozík se stříkačkou PS 12. Obec nám nedávno koupila auto k případným zásahům,“ uvedla hospodářka sboru Marcela Ambrusová a dodala, že výjezdová jednotka čítá devět členů. K zásahu se však nedostala již dlouho.

Právě proto se činnost dolanských hasičů ubírá směrem k práci pro obec a k soutěžím v požárním sportu. „Asi před pěti lety se nám podařilo činnost sboru oživit. Bylo to v době, kdy bylo v obci hodně dětí a ty měly zájem soutěžit. Vzniklo tedy mládežnické družstvo. Dnes máme tři družstva – dorost, ženy a muži. Jezdíme ale jen na okrsková kola a naše výkony nepřevyšují průměr,“ řekla Marcela Ambrusová.

Hasiči jsou v Dolanech vidět při každé obecní akci. „Jsme nejaktivnější spolek. Sami pořádáme pálení čarodějnic, mikulášskou nadílku či maškarní rej, ale jinak pomáháme, kde se dá,“ řekla hospodářka Ambrusová.

Když se v roce 2007 uskutečnily oslavy 125 výročí založení hasičského sboru v Dolanech, získal ocenění Zasloužilý hasič dlouholetý člen výboru Václav Košťál. Právě on stál u počátku mládežnických soutěžních družstev.

LUKÁŠ PEŠKA