Od roku 1886 měl obecní ponocný Jan Víšek mimo jiných povinností za úkol v případě požáru troubit na poplach. V roce 1886 likvidoval sbor hned dva požáry.

V roce 1912 se ve Volči konal župní sjezd za účasti 263 hasičů a byla zakoupena nová ruční stříkačka. Kromě cvičení a zásahů sbor v letech do první světové války organizoval různé akce, jako masopustní věneček, letní veselici atd. Začátkem první světové války byla činnost sboru přerušena a 19. 1. 1919 po skončení války znovu obnovena. Činnost pokračovala s různou intenzitou v průběhu let dále, hasiči pořádali plesy, cyklistické závody, účastnili se zásahů u požárů a cvičení. V roce 1922 byli přítomni přivítání prezidenta T. G. Masaryka v Přelouči.

V roce 1934 nastupují noví členové výboru a aktivity sboru vzrůstají. Sbor vynikal v pořadových cvičeních, cvičení se stroji, sekerkami a žerděmi.

V roce 1937 bylo zakoupeno 12 nových stejnokrojů, rozhodnuto, že je nutné pořídit novou motorovou stříkačku a postavit hasičskou zbrojnici. Koupě stříkačky byla provedena ještě ve stejném roce od firmy Smekal Slatiňany za 24 000 Kčs, k tomu další příslušenství, 200 m hadic, 2 ruční navijáky a ještě zdarma 12 vycházkových pásů, 1 pás lezecký a 2 kouřové masky. Tato stříkačka je v původním stavu do dnes plně funkční a občas je v plné parádě předvedena při slavnostní příležitosti. Stal se kuriózní případ, při projednávání koupě stříkačky v obecním zastupitelství, kdy člen Václav Horký se tvrdě stavěl proti této koupi. Nakonec byl první zásah s tímto strojem proveden při požáru jeho usedlosti.

Druhá světová válka znovu přerušila činnost hasičů ve Volči. Po osvobození v roce 1945 se sbor znovu schází a obnovuje činnost. Již v roce 1946 bylo provedeno 12 cvičení a zúčastnil se župního sjezdu ve Vyšehněvicích. Od roku 1949 - 1953 nejsou žádné zápisy o činnosti sboru, jeho činnost stagnovala. V roce 1954 se činnost sboru zlepšila a s různou intenzitou v průběhu let pokračuje až do současnosti.
V 70 a následujících letech byla instalována hasičská siréna, vybudovány požární nádrže a sušák na hadice a od VCHZ Pardubice převedeno hasičské vozidlo Praga. Toto vozidlo Praga RN I serie, roku výroby 1934, s celomosazným čerpadlem poháněným od klikového hřídele, bylo v roce 1975-1976, kdy mělo být sešrotováno, zásluhou členů sboru umístěno do nově vznikajícího muzea – Centra hasičského hnutí Přibyslav – přesněji do depozitu tohoto muzea. Jedná se o unikátní vozidlo, v tomto provedení zřejmě do současnosti zachované v jediném exempláři. V depozitu muzea Pragovka „odpočívala“ do roku 2006-2007, kdy se SH ČMS – CHH Přibyslav podařilo sehnat prostřednictvím grantu finanční prostředky na renovaci tohoto vozidla. Vozidlo bylo zrenovováno, v roce 2007 poprvé veřejně představeno na hasičských slavnostech v Litoměřicích a v zápětí v září 2007 při soutěži „O pohár SDH Voleč“ také veVolči. Na znovuobjevení vozidla a jeho renovaci se volečský sbor také aktivně podílel. V době kdy vychází tento článek, Pragovka reprezentuje CHH Přibyslav a volečské hasiče na mezinárodní hasičské Olympiádě v Ostravě, kam dovezla Olympijský oheň v rámci hasičské propagační jízdy Přibyslav – Ostrava!

V roce 1974 začíná pracovat kolektiv mladých požárníků, od roku 1975 se pravidelně účastní soutěží ve hře Plamen. Několikrát i s úspěchy v krajském kole. Mladí hasiči ve Volči velice dobře fungují do současnosti.
Byla postavena nová hasičská zbrojnice v rámci akce „Z“ a „omlazena“ technika vozidlem Robur a čerpadlem PPS 8 a následně PPS 12.

Od roku 2000 patří SDH Voleč do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Je součástí největšího okrsku č. 15 v okrese Pardubice (18 sborů) a jeho činnost se rozvíjí. Každoročně je pořádán hasičský ples a dětský karneval, hasiči se podílí na organizaci a zabezpečení masopustního průvodu a dalších akcí pořádaných obcí, od roku 1994 do současnosti pořádal halovou soutěž pro mladé hasiče v areálu ZŠ Rohovládova Bělá a dále velice aktivně pracuje s dětmi a mládeží. V současnosti jsou zapojeny i děti od tří do šesti let – přípravka, dále starší a mladší žáci a dorost. I díky této činnosti obec Voleč získala v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ stuhu a k ní náležející finanční ocenění za činnost s dětmi a mládeží.

Dále volečští hasiči pořádají soutěž „O pohár SDH Voleč“, jejíž desátý ročník proběhne v sobotu 5. září 2009 od 13 hodin na velkém hřišti, sbírají železný šrot, provádějí brigády pro obec a zajišťují úpravy a údržbu prostor hasičské zbrojnice i techniky.

Po roce 2000 byla z důvodů zákonných změn ustavena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která má na starosti zajištění zásahu při mimořádných událostech všeho druhu, kde hrozí ohrožení osob, zvířat či majetku. Jednotka je zařazena v kategorii JPO III/I, což znamená, že je předurčena i k zásahům mimo katastr obce zřizovatele, zpravidla do 10-15 minut jízdy ze stanoviště. Jednotku k zásahu povolává krajské informační a operační středisko HZS ČR. Členové jednotky jsou v převážné většině též členy SDH Voleč, dle svého zařazení na funkci či odbornost v jednotce musí pravidelně absolvovat předepsané lékařské prohlídky a školení, účastnit se výcviku a podílet se na údržbě techniky a ostatních prostředků používaných při zásazích. Za posledních zhruba sedm let se díky podpoře obce a Pardubického kraje povedlo zlepšit technické a materiální vybavení jednotky v souladu s plánem plošného pokrytí a vybaveností jednotek dle příslušné vyhlášky. V současnosti tento stav není zdaleka 100%, ale velký pokrok zde je.

Svolávání jednotky od letošního roku probíhá pomocí AMDS zpráv, případně SMS zprávy. AMDS zprávu vygeneruje počítač na krajském operačním středisku a odešle ji. Člen sloužící v jednotce tuto zprávu přijme na mobilním telefonu jako hovor a tato je mu automatickým systémem přečtena, takže okamžitě ví o jaký typ události a na jakém místě se jedná.
Z důvodu postupného rozšiřování a modernizace zařízení jednotky po roce 2000 byla též upravena a doplněna „infrastruktura“ hasičské zbrojnice. Došlo k její plynofikaci a vybavení ústředním topením, výměně oken a dveří kluboven, zateplení vrat garáže a zbudování nadzemního hydrantu před hasičárnou.

Díky dobré spolupráci SDH a obce se daří zlepšovat vybavení hasičů, udržovat techniku a zajišťovat činnost jednotky i sboru.
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem aktivně podílí na činnosti jednotky i Sboru dobrovolných hasičů Voleč.

PROFIL SDH VOLEČ

Datum založení sboru: 1885
Současný počet členů: 5 žen, 30 mužů, 35 dětí od 3 do 18 let
Starosta sboru: Zdeněk Horyna
Velitel sboru i jednotky: Jan Kratochvil ml.
Zásahová technika
dopravní automobil Avia A31 SPO
cisterna CAS 32 na podvozku Tatra 148, r.v. 1983 poslední drobné úpravy 2009
Zařazení v IZS – výjezdová kategorie: JPO III/I
Operační území: zpravidla cca 10-15 minut jízdy ze stanoviště, na vyžádání KOPIS dle požadavku
Pravidelná činnost sboru v obci: hasičský ples a dětský karneval spolu se sbory Kasalice a Pravy, pořádání dětských halových závodů „Boj o kuželky“, soutěže „O pohár SDH Voleč“, sběr železa.
Spolupráce s obcí při zajištění akcí jako je masopustní průvod, pálení čarodějnic a ostatních kulturních akcí.
Pomoc při mimořádných událostech v obci a blízkém okolí i v velmi postižených oblastech ČR (povodně, větrné kalamity).

Specializace v družstvech: nositelé dýchací techniky
Kuriózní zásahy? I takové se najdou. Mezi hasiči se vzpomíná třeba na výlov studny. Do té totiž spadly velmi drahé brýle…
Úspěchy na soutěžích:
První místo v soutěži „O putovní pohár velitele PS Přelouč“
v r. 2004, v průběhu třech let jsme prostřídali všechna místa na „bedně“ a po zásluze nám po skončení celého seriálu soutěží zůstal putovní pohár. Postup dětí ve hře Plamen do krajského kola.
Práce s dětm:
přípravka 3-6 let, mladší a starší žáci 6-15 let, dorost 15-18 let – všichni zapojeni do hasičské hry Plamen.
Pořádání soutěží pro děti. Spolupráce s obcí na pořádání akcí pro děti.

Jan Kratochvil ml, velitel SDH Voleč za využití částí textu Petra Mrštíka, jednatele SDH Voleč.