„Objekt byl několik let opuštěný. Ve spolupráci s Národním geoparkem Železné hory bychom z bývalé školy chtěli vytvořit muzeum těžby rud v regionu a spolkový dům," přiblížila plány města starostka Chvaletic Blanka Zaklová.

Záměr zřídit ve Chvaleticích obecnou školu vznikl již v roce 1913. Po komplikovaných jednáních, přerušených 1. světovou válkou, a několika návrzích různých stavitelů vznikla v roce 1929 sada prvotních skic významného pardubického architekta Karla Řepy. Tento návrh byl vytvořen ve funkcionalistickém charakteru typickém pro moderní architekturu tehdejší doby – dům s bílou omítkou, pásovými okny a plochou střechou. Později byl vzhled domu „změkčen" použitím režného zdiva na soklu a hmotě schodiště a šikmou valbovou střechou. „K zahájení stavby došlo na podzim roku 1929 a kolaudace proběhla v prosinci roku 1930," řekla k historii budovy starostka.

Budově hrozilo dokonce zbourání

V roce 1932 byly zpracovány plány na zahradní úpravu okolí školy pardubickým zahradním architektem Václavem Vetešníkem. Škola fungovala jako dvoutřídní a byla podle historických pramenů otevřena až do roku 1961, kdy byl provoz ukončen z důvodu rozšiřování lomové hrany, která se posunula asi 140 metrů od školy.

Kulturní památka potřebuje okna

K rozšíření lomu a k demolici školy ale nakonec nedošlo. „V roce 2009 byla škola zapsána mezi kulturní památky a spolu s evangelickým kostelem je významnou dominantou Chvaletic," uvedla starostka. Proto město usiluje o její záchranu. Naposledy byly ve vile byty, pak byla opuštěná a prázdná. „Dobrá zpráva je, že statika stavby je v pořádku, ale rádi bychom vyměnili okna. Budeme shánět peníze," dodala Blanka Zaklová.