„Etiopie (viz ilustrační foto z internetu) je kolébkou lidské civilizace. Putování po horách a národních parcích tohoto pro nás stále tolik exotického státu si připravila Hana Doležalová,“ uvádí pořadatelé dnešní akce. „Povídání bude doplněno zajímavými diapozitivy,“ dodávají organizátoři.

Etiopie, dříve známá pod názvem Habeš, se rozkládá ve středu Afrického rohu.

Je známá jako země se svébytnou, osobitou kulturou.

Kromě krátkého období italské okupace v letech 1936–1941 nesdílí koloniální zkušenost jiných afrických zemí. Na jihu sousedí s Keňou, na západě se Súdánem, na severu s Eritreou a Džibutskem a na východě se Somálskem.

Na jejím dnešním území se patrně vyvinul člověk rozumný (Homo sapiens).