Zvláštní grant určený pro projekty, které oživí Pardubice v době hlavních prázdnin, vypisuje magistát. Na podporu letních aktivit město vyčlenilo 200 tisíc korun. „Rádi bychom, aby tyto peníze napomohly vzniku aktivity pro co nejširší skupinu lidí, nejlépe pro děti a mládež. Aby se školáci o prázdninách nemuseli bez cíle potulovat ulicemi, nebo se nudit doma. To s sebou nenese nic dobrého. A samozřejmě bychom preferovali, kdyby se takováto aktivita v následujících letech opakovala,“ konstatovala náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková.

Díky grantu na otevřený kulturní program v době letních prázdnin začalo například v roce 2006 v pardubických Tyršových sadech promítat letní kino. „Dnes je jediným zařízením tohoto typu v kraji a jedním z mála v celé republice. Během dvou let se stalo důležitou kulturní aktivitou v Pardubicích a jeho dotace je již samostatnou položkou městského rozpočtu,“ řekla Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů magistrátu.

„O grant pro rok 2008 mohou uchazeči žádat do 31. března. Musí mimo jiné předložit podrobný scénář a rozpočet celé akce,“ dodala.