Abonentní cyklus koncertů bude zahájen v Rytířském sálu zámku v Pardubicích 27. září s jedním z nejvýraznějších českých umělců mladé generace, klarinetistou Irvinem Venyšem. Vedle tradičního repertoáru, jakým je Kvintet pro klarinet a smyčce B dur op. 34 Carl Maria von Webera (1786 – 1826), zazní na koncertu také skladby autorů dvacátého století.

Na koncertu v Rytířském sálu zámku v Pardubicích 25. října uvede Barocco sempre giovane v novém nastudování hned dvě stěžejní díla českého repertoáru pro smyčcový orchestr – Serenádu E dur op. 22 Antonína Dvořáka a Suitu op. 3 Leoše Janáčka. V podání předního českého hobojisty Viléma Veverky zazní Suita pro hoboj a smyčce op. 17 Pavla Haase (1899 – 1944), geniálního brněnského skladatele, zavražděného nacisty v Osvětimi.

Hlavním protagonistou třetího abonentního koncertu ve čtvrtek 22. listopadu bude rodák z italského Trevisa, houslista Giuliano Carmignola, v hudebním světě známý jako Giuliano Magnifico.

Vzhledem k mimořádnému zájmu publika a k omezené kapacitě Rytířského sálu se bude konat Adventní koncert v neděli 17. prosince hned dvakrát – v 16 a v 19 hodin, tentokrát ve spolupráci s Pardubickým dětským sborem Iuventus Cantans pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky.

Letošní koncertní sezonu uzavře Barocco sempre giovane tradičním Svatoštěpánským koncertem v Sukově síni Domu hudby ve středu 26. prosince v 17 hodin se sopranistkou Evou Urbanovou.