Ministerstvo kultury, zřizovatel a správce Muzea loutkářských kultur, uvažuje o úsporách s odkazem na návrh nového státního rozpočtu.

Vláda počítá s výdaji na kulturu ve výši 6,7 miliardy korun, což je asi o 1,2 miliardy korun méně než letos. Možnost úspor vidí ministr Václav Jehlička například ve snížení počtu příspěvkových organizací jejich převedením na města nebo kraje. Mezi organizacemi, které by mohlo ministerstvo nabídnout k převodu, je i Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.

Pokud by město ani kraj nebyly schopni se muzea ujmout, možnou variantou by mohlo být zachování celkové expozice někde jinde než v Chrudimi jako součást fondu Národního muzea. V tomto smyslu se vyjádřil první náměstek ministra kultury František Mikeš. V této chvíli jsou však jakékoli závěry předčasné. Ministerstvo kultury dosud nevydalo žádné oficiální prohlášení.

Hledání řešení

„Muzeum loutkářských kultur je velice zajímavá instituce evropského významu a nikdo si dnes nedovede představit, že by z Chrudimě zmizelo. My zatím nemáme žádné oficiální stanovisko z Ministerstva kultury a tudíž se nemáme k čemu vyjadřovat. Jakmile by tato situace nastala, budeme o ní velice vážně jednat a hledat nejlepší řešení. Rozhodně tuto informaci nebereme na lehkou váhu,“ říká místostarosta Chrudimě Pavel Kobetič.

Tisková mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová k tomu dodává: „K této situaci vůbec nemusí dojít. Zatím víme pouze to, že Ministerstvo kultury plánuje škrty v rozpočtu, ale ne, že už konkrétní škrty dělá.“ Podle jejích slov jsou vše prozatím jen spekulace a média vyvolávají zbytečný rozruch. Stejně reaguje i tisková mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová. „Museli bychom nejprve jednat o podmínkách převodu a pak je teprve možné udělat rozhodnutí,“ reaguje Kateřina Nohavová.

Rekonstrukce muzea za více než 200 miliónů

Vedení muzea naplánovalo rozsáhlou rekonstrukci s vytvořením bezbariérového vstupu do všech expozic. Rekonstrukce takového rozsahu by převýšila částku 200 miliónů korun a trvala by nejméně dva roky. To komplikuje již tak napjatou situaci a objevují se i zprávy, že budovy muzea jsou v dezolátním stavu. To však podle slov Aleny Holečkové, zástupkyně ředitelky muzea, je přehnané tvrzení.

Muzeum loutkářských kultur sídlí ve třech domech v Břetislavově ulici. Samotné expozice jsou umístěny v novorenesančním Mydlářovském domě, k muzeu patří i budovy s číslem popisným 73 a 75. Jsou zde kanceláře muzea nebo muzejní knihovna s více než 17 tisíci svazky. Muzeum také disponuje dvěma depozitáři ve Stolanech a v Choteči u Holic, které ukrývají spoustu scénických návrhů a maket, kulis, výtvarných děl s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, rukopisy a další archiválie. Na roční provoz muzea a mzdy patnácti stálých zaměstnanců je třeba asi sedm miliónů Kč.

Petice ministru kultury Václavu Jehličkovi

Informace o možném uzavření muzea se objevila v době konání festivalu Loutkářská Chrudim a vyvolala bouřlivou reakci ze strany loutkářů. Účastníci loutkového festivalu sepsali petici, ve které vyzývají ministra kultury k hledání jiného, méně drastického řešení než je zánik muzea. K dnešnímu dni je pod peticí podepsáno na čtyři sta lidí. Podle Jiřího Kadeřávka, ředitele Chrudimské besedy, byl rozruch kolem muzea zbytečný, podpořil zájem médií a uveřejněné informace vyvolaly dojem, že situace muzea je skutečně kritická.

Nabízí se také otázka, zda by případné uzavření muzea mohlo nějakým způsobem ohrozit pořádání festivalu Loutkářská Chrudim. Jak ale uvedl Jiří Kadeřávek, festival amatérských loutkářů zde existuje už více než půl století, letošní ročník měl pořadové číslo 56. Muzeum loutkářských kultur bylo otevřeno až v roce 1972. Žádné úzké propojení mezi festivalem a muzeem neexistuje, noční návštěva Muzea loutkářských kultur je jen tradiční součástí doprovodného programu festivalu.

Dnes vlastní muzeum přibližně šest tisíc loutek a celkem kolem 60 000 dalších sbírkových předmětů. V Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi jsou k vidění historické i současné, české i zahraniční loutky. Každý rok sem zavítá na 20 tisíc návštěvníků. V informačním centru města doporučují loutkářské muzeum jako největší zajímavost Chrudimě a kroky většiny turistů směřují právě sem. Chrudim je často označována za hlavní město loutek. Byla by škoda to měnit.

Ceny za 56. ročník Loutkářské Chrudimi

souboru DNO Hradec Králové za inscenaciLAPOhádky tedy LEDOVÉ TECHNO,

Honzovi a Báře Kratochvílovýmza hudbu k inscenaciLAPOhádky tedy LEDOVÉ TECHNO

Romanu Kudláčkovi a Kamilu Bělohlávkoviza výtvarnou složku inscenaceLAPOhádky tedy LEDOVÉ TECHNO

souboru L. S. Věkza inscenaciFucking Generationaneb zbavme se svých patosů a hymen

souboru Čmukaři, Turnovza herectví v inscenaciZvyřátka za to nemůžou

souboru “C”, Svitavyza osobnostní interpretacitextů Danilla Charmsev inscenaci Fialový vítr

Janě Dvořáčkovéza herectví v inscenaciČerná a Bílá Fróna

Olze Strnadovéza pedagogické vedení při práci na inscenaci1x3 pohádky

Vítězslavě Trávníčkovéza pedagogické vedení při práci na inscenaciStínové divadlo pro krásnou Lin

souboru Bublanina, Vsetínza autorský přístup a herectvív inscenaci Začarovaný les

Martina Šťastná