„Naším cílem je bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, sexuální orientace, původu, věku, zdravotního postižení, víry a náboženského vyznání,“ řekla hlavní koordinátorka festivalu v České republice Lenka Lovicarová.

„Na viditelné i ,neviditelné’ formy těchto diskriminací chceme poukázat prostřednictvím dokumentárních filmů a sociálních spotů, diskuzí a dalších tematicky zaměřených doprovodných akcí,“ poznamenala Lenka Lovicarová.

„V Pardubicích bude k vidění osm dokumentů. Po promítání je pak připravena beseda se zajímavými hosty, kteří se dané problematice věnují,“ pravila Anna Hrabáčková.

V doprovodném programu nebudou chybět taneční či hudební vystoupení, prezentace pardubických neziskových organizací i prodejní stánky s výrobky, jejichž zakoupením zájemci pomohou dobré věci.