Mírně se meziročně zvýšily i další ukazatele. Vzrostl počet prodaných vstupenek, i když nedosáhl rekordní úrovně roku 2009, zhruba stejný zůstal počet předplatitelů. Divadlo získalo o něco více peněz z dotací města, které je zřizuje. Přes další snížení příspěvků Pardubického kraje na provoz byly příjmy z veřejných zdrojů vyšší.

Zlepšila se rovněž doplňková činnost

Více se divadlu dařilo v doplňkové činnosti, výroba scén pro jiná divadla, půjčování kostýmů a divadelní techniky nebo reklamní a propagační služby mu loni vynesly přes 4,5 milionu korun. Navzdory růstu nákladů tak zůstalo v kladných číslech.

VČD má vysoký podíl takzvaného samofinancování. Výnosy z vlastní činnosti se na celkových nákladech podílely z 39,94 procenta, což je nejvyšší podíl za posledních šest let.

Tajemný hrad vidělo 9606 lidí

Pardubická scéna se řadí mezi nejnavštěvovanější jednosouborová divadla v České republice. Nejvíce diváků si vloni získalo představení Tajemný hrad v Karpatech, které během roku vidělo 9606 lidí, těsně následované muzikálem Muž z kraje La Mancha s 9055 diváky.

Výsledky Východočeského divadla v letech 2009 až 2011

                                                            2009                    2010                      2011

počet akcí                                              427                       451                        519
počet prodaných vstupenek                   122 057                120 662                   121 021

výnosy z doplňkové činnosti ( mil. Kč)      4,242                    3,955                      4,570
vlastní zdroje (mil. Kč)                         24,272                  24,786                     25,411
dotace (mil. Kč)                                  39,288                  38,48                       39,346

celkové výnosy (mil. Kč)                        63,562                  63,266                    64,757
celkové náklady (mil. Kč)                       63,382                  63,230                    63,617

hospodářský výsledek (Kč)                    178 000                 36 000                    131 000