V sobotu 10. září se zde bude konat Den otevřených dveří. „Od třinácté a patnácté hodiny nabídneme tradiční proh-lídku zákulisí divadla, vý-robních dílen i zázemí Malé scény ve dvoře. Bonusem bude představení jednot-livých divadelních profesí," přiblížil program mluvčí Východočeského divadla Pardubice Radek Smetana.

Den otevřených dveří 
v divadle je součástí Dnů evropského dědictví. Tato pravidelná zářijová akce otevírá brány zajímavých památek veřejnosti.