„Za to jsme moc rádi, protože je to pro nás lakmusový papírek z minulé sezony. Diváci si totiž v tomto případě kupují v podstatě zajíce v pytli,“ poznamenal šéf pardubického stánku paní Thálie, pro něhož jsou příjmy z prodaných abonentních vstupenek jedním z důležitých zdrojů financování.

„Trochu jsme měli obavu z toho, jak dopadne prodej předplatného u škol, jejichž počet se zmenšil. To mohla být výborná výmluva pro naše obchodní oddělení v případě, že by se mu nepodařilo získat dostatečný počet permanentních vstupenek, ale naštěstí tomu tak nebylo,“ informoval náš Deník Petr Dohnal.