Sobotní noc divadel totiž pokračovala i za hranice divadelního představení a věrní diváci, kteří přišli či zůstali, tak mohli nakouknout do divadelního zákulisí, sklepení a zákoutí, která normálně zůstávají neviděna. Navíc si mohli sami vyzkoušet práci herců. Ti s nimi totiž v krátké době secvičili ukázku a jevištěm tak například prošlo ztělesnění emocí.