„Jedním z nejvýznamnějších smyslových ústrojí člověka jsou oči,“ uvádí lektor svou přednášku. „Lidské oči reagují na světelné podněty a umožňují tak vnímat naše okolí a ,poznávat svět’. Světlo je tedy jedním z nejdůležitějších předpokladů lidského poznání, neboť bez světla bychom nic neviděli. Světlo jako součást slunečního záření bylo zřejmě nezbytnou podmínkou vzniku života na Zemi.

Co si ale představit pod pojmem ,světlo‘? Je to hmota, vlnění, nebo jen lidská představa, kterou nikdo jiný ,nevidí’,“ zamýšlí se Marek Bálský. Ten vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Světelná technika. Této specializaci zůstal věrný a dodnes působí jako vědecký pracovník ČVUT v Praze, FEL.

O astronomii se začal zajímat v době středoškolských studií, kdy začal navštěvovat pardubickou hvězdárnu, a při vzniku Astronomické společnosti Pardubice v roce 2001 se stal jejím stálým členem. Později začal působit také na Hvězdárně barona Artura Krause DDM Delta Pardubice jako jeden z dobrovolníků věnujících se provázení po hvězdárně a dalším činnostem spojeným s popularizací astronomie.