Pro letošní školní rok jsou připraveny i dvě novinky. První z nich je kroužek bubnování, s podtitulem „Každý hledá svůj rytmus“. Jedná se o výuku hry na djembe, conga, bonga a další rytmické nástroje. Přihlásit se mohou děti od 8 do 18ti let.

Druhou letošní novinkou je Loutkoherecko-dramatický kroužek, ve kterém se prolíná klasické divadlo s loutkoherectvím.
„V tomto školním roce se zaměříme na muzikál a hlásit se mohou všichni zájemci od 13ti let,“ sdělila Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice.

„Zájem dětí i rodičů o kurzy a kroužky v Kulturním domě Dubina neustále stoupá a kapacita jeho sálů, učeben i zázemí je téměř plná. Díky tomu, že máme druhý Kulturní dům – Hronovickou, v centru města, mohli jsme pořádání kulturních a společenských akcí přesunout tam,“ vysvětlila Vojířová.

Hronovická má i lepší zázemí a technické vybavení. Kulturní dům Dubina se tak vlastně stává jakýmsi domem dětí a mládeže pro lokalitu Dubina, Drážka, Studánka a Spojil.

A že je o kurzy a kroužky v tomto kulturním domě zájem opravdu obrovský, o tom svědčí nejen počty dětí, které tímto domem každoročně projdou, ale i prakticky absolutní vytíženost všech jeho sálů a učeben,“ konstatovala ředitelka centra Romana Vojířová.

(msu)