Pardubický Dům U Jonáše opět slouží galerijním výstavám. Po pěti měsících stavebních prací byla dokončena jeho rekonstrukce, na kterou přispělo ministerstvo kultury částkou 27 milionů korun. Pro znovuotevření připravila Východočeská galerie v Pardubicích od úterý 19. dubna reprízu výstavy Václava Boštíka.

Velkolepé plány na kompletní rekonstrukci Domu U Jonáše a hospodářských budov zámku vzaly za své poté, co bylo v září minulého roku ministerstvo kultury nuceno zkrátit slíbenou dotaci ze 177 na pouhých 27 milionů korun.

Výrazná redukce původních záměrů

Pardubický kraj jako investor tak musel přistoupit k velmi výrazné redukci původních záměrů, z nichž zejména na zámku zůstalo jen prosté odstranění havarijních stavů. „Namísto plánovaného zpřístupnění nových výstavních sálů a zámecké kavárny se podařilo jen zčásti opravit střechy hospodářských budov a zajistit podmínky pro užívání č. p. 4 po odchodu státních památkářů,“ konstatoval Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast investic. Tyto práce přišly na 10 milionů korun.

Ani Dům U Jonáše nebyl rekonstruován podle původního projektu, kde na něj bylo vyčleněno 40 milionů korun.
Za podstatně snížených nákladů, které dosáhly 18 milionů, se jej však podařilo zcela zpřístupnit veřejnosti a alespoň z větší části také pro imobilní občany. Byla vybudována nová sociální zařízení a provedena kompletní výměna elektroinstalací i zabezpečovacích systémů.

„Návštěvníkům budou nově otevřeny také reprezentativní místnosti, které před rekonstrukcí sloužily jako kanceláře zaměstnanců. Těší mě také, že i přes značně snížené prostředky se podařilo pořídit vybavení potřebné pro fungování moderní galerie. Myslím tím novou světelnou techniku nebo mobilní výstavní panely,“ poznamenala radní Pardubického kraje Jana Pernicová, zodpovědná za školství a kulturu.

„V Domě U Jonáše práce již skončily a veřejnost si výsledek rekonstrukce bude moci prohlédnout na výstavě Václava Boštíka, která se zde po své premiéře v Galerii hlavního města Prahy otevře návštěvníkům 19. dubna,“ pravila mluvčí kraje Magdalena Navrátilová.

Obnova budov by měla pokračovat

Obnova hospodářských budov zámku by měla pokračovat dalšími etapami. První z nich je přichystána již v letošním roce. Práce v plánovaném objemu 35 milionů korun by měly zahrnout zejména vybudování nové pokladny spojené s informačním centrem přímo ve vstupní zámecké bráně a zřízení zámecké kavárny v prostorách dnes nevyužívané bývalé konírny. „Dále dojde k dokončení obnovy střech a fasád, k rozsáhlým terénním úpravám a dokončení interiérů č.p. 4,“ podotkla mluvčí.

Ministerstvo kultury přislíbilo na tuto etapu poskytnout ještě 25 milionů korun, kraj a město Pardubice přidají celkem 10 milionů.
Úplné dokončení obnovy zámeckých hospodářských budov je pak závislé na tom, zda se kraji podaří získat prostředky v plánované podzimní výzvě tzv. Norských fondů. Pokud vše dopadne příznivě, měl by být celý zámecký areál plnohodnotně využíván veřejností v roce 2014.