„Naše nabídka je velmi vstřícná s ohledem na to, že město chce podporovat kulturu. V případě, že by jednání dopadla dobře, měli bychom možnost supervize nad většinou kulturních zařízení ve městě a zároveň zamezit nezdravé konkurenci,“ uvedla Martina Kulhavá: „Zatím je však předčasné předjímat výsledky jednání. Odboráři o nabídce budou jednat v pátek na své valné hromadě, město pak na své radě koncem května.“

„Návrh odborářům jsme učinili proto, že považujeme Dům kultury Dukla za významné kulturní zařízení nejen pro zdejší sídliště, ale celé město. Chtěli bychom mít vliv na to, co se v tomto objektu děje. Dosud jsme nenašli nic, co by městu bránilo společnost s ručením omezeným, která provozuje kulturní dům, převzít,“ řekl náměstek primátora Jan Kislinger, jenž za město jedná s odboráři.

„Pokud by byl předložený návrh přijatelný pro obě strany, bylo by ideální, kdyby město do společnosti vstoupilo od nové sezony. K žádným razantním změnám ve fungování kulturního domu by nemělo dojít,“ ujistil Jan Kislinger. „Určitě by se nedotkly videopůjčovny, restaurace a kanceláří, které se nacházejí v objektu. Diskuze by mohly vzniknout snad jedině kolem kina, jež nemá ekonomicky dobré výsledky. V tomto případě by stálo za to posoudit jeho další směřování,“ podotkl náměstek primátora.

„Z naší strany samozřejmě padly i úvahy o převzetí celého objektu. Momentálně však jednáme pouze o odkoupení společnosti, která má s odboráři uzavřenou nájemní smlouvu na provozování kulturního domu,“ vysvětlil Jan Kislinger. „Zatím nevíme, zda by odboráři byli ochotni celý objekt prodat. Navíc by tento krok podléhal schválení od centrální odborové organizace,“ doplnil náměstek.