V sérii krátkých textů pojmenovává nešvary bující ve společnosti, hledá jejich kořeny a podstatu. Podrobně se zabývá politickou kulturou a fungováním státu, do hloubky analyzuje kauzu plzeňských práv a ukazuje možná řešení. Text oživují četné příklady z poslední doby. Knížka je určena širšímu publiku a měla by přispět k posílení kritického myšlení a zvýšení zájmu o věci veřejné.

Knihu můžete zakoupit v Knihkupectví Papyrus a Knihkupectví Pasáž svatého Jána v Pardubicích, kde navíc každý den při nákupu nad 300 korun získáte zdarma výtisk Pardubického deníku (platí do vyčerpání zásob). 

Vladimíra Dvořáková

Vladimíra Dvořáková je česká politoložka, narodila se 11. února 1957 v Karlových Varech. Dvořáková je vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise České republiky. V listopadu 2003 se stala první profesorkou politologie jmenovanou v České republice. Titul doktorky filozofie získala v roce 1982 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde studovala obory ruština a historie.