Návštěvníci zatím mohou zaznamenat pouze uzavření druhé brány na zámecké valy a zvýšený provoz vozidel. Expozici skla dnes mohou návštěvníci poznat lépe i díky komentované prohlídce s historikem umění Ivo Křenem od 14 hodin. Také expozice skla bude letos uzavřena.

Nová se už ale chystá, otevře se příští rok v jižním křídle zámeckého paláce. "V expozici na pardubickém zámku naleznou návštěvníci významná díla těch nejlepších českých sklářských výtvarníků, kteří patří i mezi světovou špičku oboru. Kolekce skla je nejkvalitnějším souborem exponátů v rámci uměleckoprůmyslových sbírek Východočeského muzea. Prohlídka expozice jako by byla příběhem o proměnách historických podob českého skla od 15. do počátku 20. století,“ uvedl kurátor Ivo Křen.

„Příběh řemeslného oboru, který se v našich zemích stal až jakýmsi svébytným projevem génia loci, dostal ve 20. století zcela novou podobu. Byl jí směr tzv. ateliérového skla, originálních děl ze skla, kterými naši umělci ohromili svět a stali se průkopníky nových technologií i výtvarných koncepcí," uvedl dodal Ivo Křen.

Expozice je zhodnocením více než padesáti let trvajícího úsilí o shromáždění sbírky českého historického a zvláště tzv. ateliérového skla, majícího charakter originálního uměleckého díla, plastiky či objektu. Dnes sbírka schraňuje více než 5000 exponátů, z toho na 1800 kusů autorských prací a designu od více než stovky autorů – českých umělců – sklářů.