Festival Le Quattro Stagioni, jenž tento neúnavný organizátor založil v roce 2009, přivedl na pardubická pódia řadu zajímavých osobností a zdá se, že i třetí ročník, zahájený v pátek v Sukově síni Domu hudby, naváže svým velkorysým pojetím na dosavadní tradici.

Posluchačům se tentokrát představila Moravská filharmonie Olomouc a jejího řízení se ujal sám Jaromír M. Krygel. Strhující dojem zanechala ve všech přítomných již úvodní předehra k opeře Ruslan a Ludmila Michaila Ivanoviče Glinky, zahraná s nadšeným nasazením a se zcela zřejmou radostí, vyzařující z každého provedeného tónu. Na relativně malé ploše tak díky dirigentovi a přesné souhře všech hráčů mohl vytrysknout velkolepý hudební gejzír.

Symfonie se sólovou violou Herold v Itálii Hectora Berlioze se pohříchu neobjevuje na programu koncertů často. Potká-li se však s ní tak talentovaný umělec, jakým bezesporu je sólista pátečního večera Alexander Besa, je o zážitek postaráno. Fenomenální výkon mladého violisty umocnil důmyslnou strukturu zvláštního díla a strhl přítomné k obrovským ovacím. Nezapomeňme ale ani na dokonalý zvuk olomouckého orchestru, opět zcela suverénně vedeného poučeným dirigentem.

Po přestávce čekal ještě jeden obrovský majstrštyk – Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského instrumentované Mauricem Ravelem. Monumentalita tohoto díla až bere dech, zvláště v tak citlivě a přesně sehraném provedení, jakého jsme byli svědky. Všichni přítomní jako by hráli o život. Díky všem, kdož se zasloužili o velkolepý program večera i o jeho interpretaci.

Festival Le Quattro Stagioni pokračuje druhým koncertem právě dnes. V 19.30 hodin zazní v Sukově síni Domu hudby barokní muzika v provedení skvělého souboru Collegium 1704 a jeho sólistky Markéty Cukrové.

(oa)