Poputuje některá z prestižních cen Magnesia Litera také do Pardubic?

Slavnostní vyhlášení se koná již dnes večer v Praze. O prvenství se uchází celkem 347 knih a své zastoupení budou mít se dvěma tituly s historickou tematikou rovněž autoři z Univerzity Pardubice.

Nominace jsou ve dvou kategoriích

Celkem se bude vyhlašovat devět kategorií. Uspějí ve dvou z nich se svými díly i autoři z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice?

Obě knihy se přitom zaměřují na historická témata, která doposud stála spíše stranou zájmu historiků. V nominovaných knihách se tak čtenáři dočtou o osudech dětí za první světové války, ale i o osudech žen – divadelnic během druhé světové války.
V kategorii Litera za literaturu faktu je nominována trojice autorů-historiků za studii k dějinám každodennosti, jejíž název částečně cituje výrok císaře Františka Josefa I. Jmenuje se „Vše pro dítě. Válečné dětství 1914–1918".

Tato publikace bude o vítězství bojovat v konkurenci dalších 59 titulů.

Za monografií stojí tým ve složení Milena Lenderová, Martina Halířová a Tomáš Jiránek. Na pozadí velkých politických dějin a válečných událostí zkoumají proměny civilního života v zázemí. Popisují strádání matek s dětmi, jejichž živitelé bojovali kdesi na frontách. Na jejich citovém traumatu, podlomeném zdraví i sociální bídě se podepsaly všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky.

Jaké byly útrapy válečných dětí?

„Dětem často odpadalo vy᠆učování, měly více volného času a nedostatečný dohled. To mnohdy vedlo k jejich zvlčení a předčasným zkušenostem s alkoholem, tabákem i sexem. Z mnohých sirotků se stávali malí bezdomovci. Aby tyto děti přežily, často se uchylovaly ke lžím a přetvářce," popisuje útrapy válečných dětí Milena Lenderová (viz foto), spoluautorka knihy, která je originálním příspěvkem ke stoletému výročí vypuknutí první světové války.

V kategorii Litera pro objev roku bojovala o pozornost poroty spolu s dalšími 21 tituly také kniha Blanky Jedličkové s názvem Ženy na rozcestí. Divadlo a ženy okolo něj 1939–1945. Autorka působící jako doktorandka Ústavu historických věd Fakulty filozofické prostřednictvím životních příběhů sedmi žen hledá odpovědi na otázky týkající se společenské každodennosti v době nacistické okupace.

Každá z hrdinek byla určitým způsobem spjata s divadlem, ale rozdílné byly jejich osudy ve vztahu k okupační moci. Kniha nabízí originální pohled do každodenního života během protektorátu a odhaluje dosud málo známou kapitolu našich dějin.

Ocenění práce, zviditelnění fakulty

„Nominace nás velmi potěšila a chápeme ji jako ocenění naší práce a vážíme si i zviditelnění naší fakulty a univerzity, které badatelskou práci akademických pracovníků podporují," doplňuje historička Milena Lenderová, jež se skromností sobě vlastní nevěří v úspěšnost zmíněných fakultních nominací. Považuje je však za ocenění badatelské práce autorů pardubické univerzity.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhoduje odborná porota. Úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy, a to bez omezení a bez ohledu na žánry. Stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici.