Kulturní dům města Holic má nového ředitele. Na základě konkurzního řízení jím městští radni jmenovali Vítězslava Vondrouše, který nahradil Luďka Kaplana.

Vondroušův nástup vnesl do kapličky holické kultury nový vítr. „Chci kulturnímu domu vrátit tvář skutečného stánku kultury. Jeho potenciál dovoluje koordinaci kulturního a společenského života ve městě, ale i v regionu,“ sdělil.

Za tímto účelem sestavil ředitel Vondrouš dramaturgickou radu složenou ze zástupců všech věkových kategorií. Jejím úkolem je tvorba kulturní nabídky, která osloví co nejširší publikum. „Dramaturgická rada se sešla již třikrát a připravila velmi pestrý program na druhé pololetí letošního roku,“ doplnil Vondrouš.

Ať kulturní akce pořádá jen jeden

Snahou nového ředitele je též jednotné pořadatelství kulturních akcí. „Bývalo zvykem, že většinu akcí pořádal kulturní dům, ale některé si organizovala radnice sama, například adventní koncert nebo městské oslavy. Kulturní dům by měl radnici ulehčit a být jediným pořadatelem tzv. městských kulturních podniků,“ uvedl Vondrouš, který pro jejich pořádání vidí jako ideální prostor kolem kulturního domu. „Toto prostranství se přímo nabízí jako kulturně – společenské centrum města. Ostatně adventní a vánoční venkovní program jsme situovali právě sem,“ dodal.

Informace musí jít za občanem

„Ještě než jsem se stal ředitelem, cítíl jsem velké rezervy v informovanosti občanů. Holice nejsou chudé na akce, ale málo se o nich ví,“ nastínil Vítězslav Vondrouš další oblast svého zájmu. V září představí kulturní dům nové webové stránky, kde si budou moci návštěvníci zajistit posílání kulturní nabídky e–mailem. V průběhu podzimu bude nabídnut i předprodejní systém přes internet. Chystá se také speciální zvuková smyčka pro městský rozhlas.

„S naší nabídkou chceme oslovit i občany okolních obcí a chystáme pro ně autobusové svozy. V každé obci proto hledáme jakéhosi kulturního důvěrníka,“ vysvětlil Vondrouš.

Z hlediska obecné propagace města i regionu, jehož jsou Holice centrem, by mělo v kulturním domě vzniknout také informační centrum.

Bar u Holuba

Nového využití se dostane malému sálu. Původně loutkářský sál nyní sloužil jen pro cvičení jógy. „V malém sále hodláme pořádat páteční klubová vystoupení všeho druhu. Za tím účelem projde sál akustickými úpravami, budujeme zázemí pro občerstvení a začátkem října jej chceme otevřít jako Bar u Holuba. V létě hodláme vystoupení propojit i s přilehlými prostorami venku,“ dodal Vondrouš.