Architektonický skvost Náměstí T. G. Masaryka v Holicích, vila čp. 24, prochází rekonstrukcí. Obytný dům někdejšího holického lékaře Čeňka Zemánka z roku 1912, postavený ve stylu geometrické moderny architektem Otakarem Novotným, žákem Jana Kotěry, tak dostává původní podobu.

Byla vhodná doba

„Rekonstrukci jsme plánovali posledních deset let a až nyní nastala vhodná doba. Podařilo se nám získat částečnou dotaci z fondů ministerstva kultury. Dvě třetiny nákladů musíme zaplatit z vlastní kapsy, ale tento dům si to zaslouží,“ řekl současný majitel objektu Karel Vrbický.

Prvním krokem bylo odstranění dřevěné nástavby v přízemí. Při přestavbě domu v roce 1937 byl totiž místo Zemánkovy ordinace zřízen obchod, a nástavbu tak tvořily dvě prosklené výlohy s centrálním vchodem.

„Při stavbě výloh nedošlo k velkému poškození původní fasády. To jsme ale nevěděli a v okamžiku, kdy jsme nástavbu odstraňovali, jsme byli plni napětí, co odhalíme. Jakmile se objevilo původní hrázdění oken, byli jsme šťastni,“ popsal své dojmy Deníku Karel Vrbický.

Rekonstrukční práce začaly vyzděním parapetů a následným osazením oken, která jsou přesnou replikou oken původních. „V jedné kůlně v Holicích se nám podařilo nalézt původní okno a podle něj jsme vyrobili kopie. I cihly, které používáme, jsou dobové, devadesát osm let staré a s patinou.

Zachovaly se totiž z bývalého plotu, mají tedy stejný rozměr, složení a ještě původní barvu. Jediným větším problémem je spárovací hmota mezi cihlami. Několik odborníků ji zkoumalo, ale bez výsledku. Nakonec jsme vzorek poslali do Prahy, kde v laboratoři zjistili, že se jedná o vysokopálenou sádru. Tu ale u nás již nikdo nevyrábí a musíme ji přivézt až z Rakouska. Použijeme ji mezi nové cihly a vyspravíme i četná poškození. Dům tak uvedeme do původního stavu,“ vysvětlil postup Vrbický.

Jedinou výjimkou oproti původnímu stavu jsou vchodové dveře mezi okny do bývalé prodejny. „Dříve se zde nacházela nika s malým okénkem, ale s přestavbou v roce 1937 vznikl vchod do přízemí, který po dohodě s památkáři zachováme a pokusíme se ho udělat jako vstupní dveře do objektu,“ doplnil Karel Vrbický.

Očištění fasády

Na samotný závěr rekonstrukce, při které se vychází z původní dokumentace nalezené v archivu, bude fasáda očištěna. „Nejprve zkusíme šetrnější variantu vodním proudem, bude-li to nutné, přidáme mírně i zrnko písku,“ zakončil Vrbický.

(peš)