„Od půl desáté dopoledne až do třetí hodiny odpolední se uskutečnily například koncerty kytarového souboru či klavírních umělců. Celý závěrečný program doplnil již tradičně anglické divadlo, díky kterému se na táboře také vyučovala angličtina,“ informoval Kušička

Táborníků dorazilo téměř dvě stě

Na hudební tábor do rekreačního zařízení Radost Horní Jelení přicestovalo celkem za oba dva turnusy téměř dvě stě hudebníků.
„Zdokonalit své hudební nadání přijeli mladí lidé ve věku devět až devatenáct let. Samozřejmě, že převážná část jich přicestovala z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí, a to až z osmi různých zemí celého světa. Měli jsme zde účastníky ze Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Španělska, a dokonce i z Indie, kteří na náš tábor přijeli úplně poprvé,“ uvedl ředitel Českého hudebního tábora mládeže (ČHTM) Josef Kušička.
Český hudební tábor mládeže v tomto roce oslavil již patnácté výročí od svého založení. Letošní ročník slavnostně zahájil Dechový orchestr Haná ze Základní umělecké školy Přerov, jenž účinkoval už na úplně prvním hudebním táboře v roce 1997.

Ku příležitosti zahájení druhé sezony zahráli členové hudebního tábora 31. července v poutním kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení.
„Tuto sezonu otevřel soubor SoliDeo z Děčína, jenž tábor pravidelně navštěvuje a je naším čestným hostem. Zájemci i táborníci tak mohli díky tomuto souboru vidět, na jaké nejrozmanitější hudební nástroje je možné hrát v různých dobách, přes gotiku, renesanci nebo baroko,“ doplnil Josef Kušička.

Hudebníci se mohli více zdokonalit

Druhá polovina sezony přinesla kromě mnohých vystoupení účastníků, vedoucích tábora společně s učiteli také zážitek ze hry kytarového souboru.
„V době trvání celého tábora se mohli mladí hudebníci navíc zdokonalovat v symfonických orchestrech, klavírní souhře nebo v souboru zobcových fléten,“ poznamenal Kušička.

Nechyběl ani tradiční táborák

Kromě každodenního pilného nácviku na závěrečné vystoupení pro rodiče se účastníci tábora zúčastnili nejrůznějších her a sportovních aktivit, jako byl fotbal, volejbal či stolní tenis. Nepřišli ani o pořádání nepostradatelných táboráků.
Pro hudební táborové nadšence i pro širokou veřejnost vedoucí tábora na každý den připravovali večerní vystoupení účastníků a pozvaných hostů, která se konala v prostorách hudebního tábora.

(lcs)