Významnou měrou se na financování oprav podílel patron kostela hrabě Adam Bubna z Litic a jeho sestra Eleonora Dujková. Jejich předek Heřman Bubna dal na počátku 17. století kostel postavit a je v něm i pohřben. Ostatně rodový znak zakladatelů chrámu je ozdobou vstupních dveří.

Obnovy se proto nyní dočkala tzv. hraběcí lavice z roku 1737. Ostatní mobiliář bude restaurován v příštích letech. Jako první přijdou na řadu lavice a obětní stůl.

Oprava hornojelenské svatyně začala již v létě loňského roku. Rekonstrukce se tehdy dočkala věž v průčelí kostela s okenicemi a hlavními dveřmi.

Letos pokračovaly práce opravou oken a fasády, jejíž nepatrná část bude dokončena v příštím roce.