Pardubický zastupitel a bývalý ředitel Gymnázia Dašická Josef Kubát se jako rodák z Přestavlk aktivně podílí na oslavách stého výročí zdejší kaple svaté Anny.
K jubileu, které připadá už na tuto sobotu, připravil dokonce reprezentativní brožuru.

U příležitosti stých narozenin přestavlcké kaple bude královéhradecký biskup Dominik Duka od deseti hodin sloužit pouťovou mši svatou. Ještě před ní se před kaplí uskuteční koncert pěveckého sboru Slavoj pod vedením dalšího rodáka z Přestavlk Zdeňka Kudrnky.

„Kaple se zde začala stavět rozhodnutím obecní valné hromady v roce 1909. Do té doby nebyla v obci ani kaple ani zvonice, ačkoliv si to katolická část obce přála. Sousední vesnice měly své zvonice či kaple, ale v Přestavlkách se zvonilo na dvoře velkostatku, kde byl na lípě zavěšený malý zvon,“ řekl Josef Kubát.

„V roce 2004 byly zahájeny práce na opravě vnější fasády kaple a následně i práce na výměně krytiny věže kaple. Při snímání kříže z vrcholu věže byla objevena schránka s dokumenty z roku 1909, ze kterých byly pořízeny kopie,“ dodal Josef Kubát.

Lukáš Dubský