Přednáší Mgr. Martin Slezák, předseda Astronomické společnosti Pardubice.
Vstupné 20,-Kč

Povídat si budeme o tom, jak a proč počítáme čas a jak jej počítali naši předkové.

Další informace najdete na stránkách Astronomické společnosti Pardubice http://asp.wz.cz