Pardubický dětský pěvecký sbor Carmina existuje už 30 let. Kulaté jubileum oslaví Narozeninovým koncertem. Ten se uskuteční 6. června v 18 hodin v malém sále pardubického Domu hudby na Sukově třídě v Pardubicích. Na koncertě zazní pestrý repertoár od renesance po soudobou sborovou tvorbu včetně dětského minimuzikálu, filmových a popových melodií. Nebudou chybět lidové písně či spirituál.

Sbor se skládá z žáků tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy Základní školy Pardubice – Polabiny v Prodloužené ulici.

Pardubický soubor Barocco sempre giovane dnes zakončí svoji letošní abonentní sezonu. Závěrečný koncert s německým trumpetistou Otto Sauterem se uskuteční v pardubickém Evangelickém kostele v Hronovické ulici. Hudba baroka a klasicismu se rozezní v 19 hodin.