Poněkud opomíjenou částí historie Pardubic se bude ve středu v budově staré reálky zabývat Petr Sýkora v přednášce Historie pardubické elektroenergetiky od prvopočátků do roku 1941. V ní se zaměří na historický vývoj pardubické elektroenergetiky, a to od dlouhého rozhodování o veřejném osvětlení v Pardubicích přes stavbu elektrárny Františkem Křižíkem, vznik Elektrických podniků města Pardubic a Východočeského elektrárenského svazu, jejich rozkvět za první republiky až po jejich nucené začlenění do Východočeských elektráren v roce 1941. Zvláštní pozornost bude při přednášce věnována regionálním firmám a osobnostem, které se na elektrifikaci Pardubicka podílely, jmenovitě Josefu Prokopovi, Jaroslavu Vadasovi a Františku Wiesnerovi. Přednáška v sále Jana Kašpara začíná v 18 hodin, vstup je zdarma.

Tajemství osmi žen čeká na ty, kdo ve středu večer zamíří do Východočeského divadla v Pardubicích. V 18 hodin začne hra současné izraelské dramatičky Hadar Galron s názvem Mikve. Na pozadí tradičního židovského rituálu – očistné lázně, se otevírá téma postavení žen ve společnosti a vztahu ortodoxní komunity k běžnému životu. Na hladinu vyplouvají tajemství, která měla být ukryta, a pravda, která měla být zamlčena. „Žena je v ortodoxním židovském pojetí v podřadné roli, nemá skoro žádná práva,“ říká sama autorka Hadar Galron, která z ortodoxní židovské rodiny pochází. Vzbouřila se však a proti vůli rodičů nastoupila do armády a vystudovala divadlo. Představení začíná v 18 hodin.

Specificky český fenomén – architektonický kubismus měl své těžiště v Praze, objevil se ale i ve východních Čechách. Právě o kubistické stopě v architektuře našeho regionu pohovoří ve středu od 18 hodin Matěj Bekera v přednáškovém sále pardubického zámku. V přednášce Východočeský kubismus – umělecký unikát představí práce dvou koryfejů tohoto stylu, Josefa Gočára a Pavla Janáka, kteří dostali prostor ukázat avantgardní experiment ve východních Čechách. Příkladem je třeba unikátní Gočárův lázeňský pavilon v Bohdanči, který vznikl v letech 1912 až 1913.