Otevřou zřejmě kolem Vánoc

„Z bývalého kina Jas bude multifunkční kulturní zařízení. Domníváme se, že v Pardubicích dosud chyběl prostor s kapacitou kolem 500 lidí, kde by se daly pořádat koncerty, módní přehlídky, firemní večírky nebo třeba výstavy, taneční kurzy či kroužky,“ řekl manažer vznikajícího kulturního zařízení Honza Mayer.

„Nad podobným prostorem v Pardubicích jsme přemýšleli už hodně dlouho. Byli jsme se podívat na několika místech, ale nechtěli jsme provozovat nějaký stávající klub, z nichž některé nám dokonce byly nabízeny. Při loňském ročníku Febiofestu, který se konal v Jasu, jsme se seznámili s majitelem budovy Markem Svatošem. Od té doby jsme vedli řadu jednání a podepsali několik smluv a dohod. Zároveň jsme museli řešit spoustu komplikovaných záležitostí, které se týkaly hluku, hygieny a protipožárních opatření. Stávající objekt totiž absolutně nevyhovoval současným normám,“ poznamenal Honza Mayer.

„Tyto procedury byly natolik složité, že nám vzaly hodně času. Původně jsme chtěli už v září otevírat, ale momentálně čekáme na stavební povolení. Když to dobře půjde, mohli bychom zahájit provoz kolem Vánoc,“ domnívá se manažer.

„S hlukem jsme věděli už od začátku, že by mohl být problém. Proto jsme oslovili odborníky, nechali si zpracovat studii a provedli některá další opatření, která by měla zamezit překročení hlukových limitů. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že ani ve chvíli, kdy se ještě v kině Jas pořádaly koncerty, k žádnému porušování hlukových norem nedocházelo,“ uvedl Honza Mayer.

„Přesto budou investice do zvukové aparatury jedny z největších při celkové rekonstrukci objektu. Ten bude mít novou podlahu a úplně z něj zmizí šikmé sezení. V přibližně třímetrové výšce vznikne částečný ochoz s barem a sociálním zařízením. Nad ním by měla být terasa,“ vylíčil manažer nového podniku, v němž nebudou chybět ani výkonná světla, laser, plazmové obrazovky či videoprojekce.

V předsálí bývalého kina Jas pak má vyrůst kavárna s celotýdenním provozem.

„Ráz objektu by měl zůstat zachován. Chceme se více přiblížit původnímu charakteru budovy, jež byla za minulého režimu znehodnocena přístavkem. Oslovili jsme dokonce několik architektů, s nimiž jsme konzultovali naše představy,“ uzavřel Honza Mayer.

Ředitel školy: Mám strach z pomočených zdí a plotu!

Majitelé budov v sousedství bývalého kina Jas se bouří. „Obáváme se, že multifunkční kulturní zařízení, které zde má vyrůst, bude narušovat provoz naší školy,“ vyjádřil se Martin Cabicar, ředitel Základní školy Bratranců Veverkových.

„Kromě zvýšeného provozu a nedostatku parkovacích míst by toto zařízení mohlo ohrozit mravní výchovu mládeže. Z dřívějšího fungování baru v kině Jas víme, že v parku před školou pobývali a přespávali zfetovaní a opilí lidé. Také by mohlo docházet k ničení majetku, ať už jde například o sgrafitti na zdech školy a dalších domů, poničená okna, mříže a světla na budově školy, prokopnutá vrata, rozbité sklenice naházené do dvora školy, pomočené a pozvracené zdi a plot školy či neoprávněný vstup zdrogovaných a opilých zákazníků na pozemek školy,“ vypočítal ředitel základní školy, podle něhož nové multifunkční kulturní zařízení v tomto místě již není třeba. „V blízkém okolí je barů a restaurací celá řada,“ poznamenal Martin Cabicar, který upozornil i na nebezpečí ohrožení plynulosti zásobování, vjezdu zdravotnické služby, případně hasičů do školy.

„Smutnou zkušenost máme z února, kdy v odpoledních hodinách došlo k požáru ve škole a požární vozidlo zůstalo několik desítek metrů před školou, protože příjezdovou cestu blokovala zaparkovaná auta bezohledných návštěvníků kina a baru, kteří celoročně nerespektovali zákaz parkování v této zóně,“ dodal ředitel školy.

Podobný názor jako on má i Zlata Štemberová, která s bývalým objektem kina Jas bezprostředně sousedí zahradou:

„Když končilo kino a pořádaly se tu koncerty, brali jsme to, že ještě chvíli ten hluk vydržíme a pak už bude klid. Ne všichni máme životní cíl juchat do rána,“ poznamenala při včerejším veřejném jednání v zasedací místnosti prvního městského obvodu.

„Je třeba eliminovat zemětřesné vlny, které se mohou linout ze zařízení, kde snad všichni musí být nedoslýchaví,“ řekla Zlata Štemberová.

„Hluk ve Smilově ulici je velký problém. Mým přáním je, aby budova Jasu zapadla do kontextu památkově chráněných objektů včetně interiéru. Líbila by se mi tu galerie nebo restaurace. Z předloženého záměru radost nemám a ani si nemyslím, že je to dobrý příklad pro školáky,“ sdělil majitel objektu sousedícího s bývalým kinem František Krejčí.

„U objektů, které jsou svázány s tímto prostorem, by také mohlo dojít k porušení statiky. Už teď, když kolem projede tatrovka, klepe se lustr,“ pravil.
Se změnou užívání objektu nesouhlasí ani pardubický městský obvod. Noví nájemci však od svého záměru ustoupit i přes ostrou kritiku nechtějí.

Starostka říká: Diskotéka do centra nepatří

První městský obvod nesouhlasí s tím, aby v objektu bývalého kina Jas vzniklo multifunkční kulturní zařízení. „Důvodem je plánované využití pro hudební produkce včetně diskoték s kapacitou cca 400 návštěvníků,“ konstatovala starostka prvního pardubického městského obvodu Hana Tomanová (na snímku). „Takové zařízení do středu města nepatří,“ myslí si starostka.

Městský obvod při svém rozhodování přihlédl i ke stížnostem a petici v okolí bydlících občanů, ředitele a rodičů žáků Základní školy Bratranců Veverkových, která s objektem bývalého kina sousedí.

„Vzali jsme v potaz také vyjádření krajské hygienické stanice, která na základě hlukové studie omezila provozní dobu zařízení do 22 hodin. Součinnost provozovatele při dodržování této podmínky jde jen těžko předpokládat, když hlavním využitím bude diskotéka, jak o tom svědčí i umístění mixážních pultů u pódia,“ prohlásila Hana Tomanová.

„K zamítavému stanovisku nás vedla též negativní zkušenost s provozem obdobného zařízení v druhém pardubickém městském obvodě, kde policie neustále řeší rušení nočního klidu, vandalismus i požívání návykových látek mladistvými,“ dodala starostka.

„Takové zařízení do centra města nepatří. Momentálně není možné zajistit, aby ho policejní hlídka monitorovala, když je noc co noc u Patapufu nebo u Sportovky na Závodu míru. Ve městě by vyrostlo další středisko hluku, s kterým bychom si nevěděli rady,“ domnívá se Hana Tomanová.

„Kdyby se z těchto prostor vyhrnulo 400 skoro dětí, skoro dospělých, mohly by se klidně projít po střechách aut,“ obává se starostka prvního pardubického městského obvodu.

„Od našeho záměru ustupovat nechceme, ale budeme se snažit maximálně vyhovět všem věcným připomínkám,“ řekl našemu Deníku manažer zamýšleného multifunkčního zařízení Honza Mayer.

Jas jako kino končí!

30.3.2007
Pardubický Jas, který jako kino fungoval takřka sto let, jako útočiště milovníků stříbrného plátna definitivně končí!

Našemu Deníku to potvrdil majitel budovy v ulici Bratranců Veverkových Marek Svatoš.

„Dnes večer se tu uskuteční poslední koncert, který bude oficiální rozlučkou s kinem,“ konstatoval Marek Svatoš. „Od dvaceti hodin předvedou v Jasu své umění skupina Gamba Blues Band a také kapela Chocolate Jesus,“ podotkl majitel budovy kina, kde se poslední dva měsíce střídaly rockové a folkové koncerty s různými filmovými projekcemi.

„Trochu nás mrzelo, že tento projekt neměl takový ohlas, jaký jsme předpokládali. Možná překvapivě dosáhly lepších výsledků filmové projekce než živé koncerty,“ svěřil se Marek Svatoš.

„Zřejmě to bylo i proto, že Jas nemá zázemí hudebního klubu a návštěvníci se tu nemohou třeba občerstvit. To by se ale mělo změnit,“ sdělil majitel budovy, která se má postupně přeměnit v plnohodnotný multifunkční sál. „V současné době pracujeme na projektu, který počítá se sálem s kapacitou pro 400 lidí. Nově by tu mělo vzniknout ještě jedno patro,“ přiblížil plány Marek Svatoš.

„Programovou náplň zvolíme podle aktuálního dění na pardubické kulturní scéně. Město bude mít sál, kde se bude dát pořádat prakticky cokoliv, ať už půjde například o koncerty, přednášky, besedy nebo třeba taneční,“ poznamenal majitel budovy, podle něhož bude mít Jas nového provozovatele.

„Zatím o něm nechci příliš hovořit. Rozhodně to však není žádný nováček v této sféře. Naopak toto prostředí velmi dobře zná,“ prohlásil majitel budovy, která se po dnešním závěrečném koncertu na čas uzavře.

„Poté budou následovat nezbytné stavební úpravy a rekonstrukce objektu. Optimistická předpověď pro znovuotevření Jasu jako multifunkčního sálu zní září či říjen letošního roku,“ dodal na závěr rozhovoru pro náš Deník Marek Svatoš.