Holická knihovna se do projektu zapojuje v letošním roce poprvé.

„Projekt je rozdělen do čtyř oblastí, a sice dětské čtenářství, literární soutěž a tvůrčí psaní, výtvarná soutěž a oblast literárně dramatická. Zúčastnit se jej mohou žáci základních a středních škol. Jednotlivá školská zařízení v Holicích naše knihovna oslovila a nyní již víme, že z drtivé většiny využijeme oblast literární a výtvarnou, v jednom případě i dramatickou. Uzávěrka prací na téma Cesta tam a zase zpátky je 31. ledna 2008 a nejlepší z nich, vzešlé z místního kola, pak pošleme do kola celostátního,“ uvedla vedoucí holické knihovny Anna Boříková.

Celostátní kola se uskuteční v průběhu příštího roku. V květnu se ve Slatiňanech utkají dramatická zpracování a na podzim vyhlásí v Jičíně, městě pohádek, odborná komise vítěze literární a výtvarné soutěže.