Krajské město dosud nemá žádnou koncepci podpory kultury. Úředníci magistrátu se proto nyní snaží zmapovat terén a na základě toho vytvořit smysluplný koncept. Některým pořadatelům kulturních akcí se to ale nelíbí – obávají se totiž konkurence!

„Magistrát by chtěl za přispění lidí činných v kultuře společně vytvořit koncepci podpory kultury pro město Pardubice. Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, musíme nejprve situaci zmapovat a vytvořit ucelený projekt a teprve na jeho základě pak vytvořit samotnou koncepci,“ uvedla Lucie Břízová, pracovnice úseku kultury a sportu odboru komunitních služeb na pardubickém magistrátu.

Již nyní vzniklo devět skupin, které se od sebe liší cílem působnosti. Vznikly tak skupiny zabývající se hudbou, divadlem, filmem, tancem, literaturou, výstavní činností, spolkovou činností, muzejní činností a skupina s názvem jiné.

Některým pořadatelům kulturních akcí se ale záměr magistrátu vůbec nelíbí a o zmapování kultury v krajském městě nemají příliš zájem. „Jednotná kultura řízená městem přes jakýkoliv ucelený projekt to je návrat k socialistickému řízení kultury,“ konstatoval jednatel výstavního centra Ideon Petr Vašíček.
I někteří další pořadatelé kulturních akcí se záměru magistrátu poněkud obávají.

„Přece nebudeme kulturní akce, které chceme pořádat, konzultovat s konkurencí. Připadá mi to, jako by si město jen chtělo zmapovat konkurenční pořadatele,“ uvedl jeden z lidí činných v kultuře.

Úředníci magistrátu ale uklidňují, že nic takového nemají v úmyslu.

„Nechceme znát jejich know–how. Naším cílem je získat náhled na kulturu, abychom mohli smysluplněji rozdělit dotace jednotlivým kulturním akcím. Rozhodně nebudeme někomu krást nápady. Klidně se na setkáních můžeme bavit jen o obecných otázkách,“ vysvětlila Lucie Břízová.

Lukáš Dubský