Jsou ze sbírek Múzea obchodu Bratislava. „Je to už čtvrtá výstavy na kterou nám Slováci zapůjčili historické předměty ze svých sbírek,“ informuje ředitelka muzea Jana Martínková. K vidění jsou dvě desítky krásných strojů ze začátku minulého století. Jsou většinou bohatě zdobené výzdobou vycházející z renesance, baroka, empíru či tehdejší secese. Pocházejí nejen od nás, ale i Německa, Švýcarska nebo USA.

Návštěvníci mohou rovněž shlédnout starý černobílý němý film z roku 1917, který vypraví o americkém obchodníkovi a jeho problémech v podnikání, které vyřešil až zakoupením registrační pokladny. Výstavu doplňují také panely ukazující administrativní kroky související z koupí registrační pokladny. „Byla to koupě drahá a většina obchodníků si stoje pořizovala na splátky,“ doplňuje Martínková. Výstava potrvá v moravskotřebovském muzeu až do konce letošního roku.