„Jako déšť svými kapkami nese život všemu živému, tak elixír hudby, meditace, slova a tance probudí naše smysly a zharmonizuje je do souladu s nevnímatelným. Prožijte své vnitřní vibrace, sebe sama,“ slibuje pořadatelka Mila Bohunická.

Gabriela Filippi, která večerem provází, v řízené meditaci vyjadřuje do živé hudby slovy to, co žije v nitru a probouzí tak i nitra diváků. Tanec Sofie K. Filippi, její dcery, jakoby podával zároveň i svědectví o tom, jak důležitá je tato cesta duchovního poznání pro mladou generaci.

Představení, které začíná v 18 hodin, tvoří čtyři celky - stvoření, mládí, zralost a poselství. Jejich obsah vychází i z postojů a myšlenek manželů Míly a Eduarda Tomášových a mystika Františka Drtikola.