Představení Hadrářova céra se odehraje za účasti autora hry i autora loutek. Následuje komentovaná prohlídka výstavy Odpad a umění, umění a odpad.