„Jsem přemožen, nemám slov,“ zněla jeho první slova po promítnutí dokumentu v zámeckém pivovaru. ,,Trochu se stydím za nezaslouženou slávu, ale přijímám ji velmi rád,“ poděkoval Thomas M. Messer, muž velkého ducha, všem, kteří se na vzniku snímku podíleli. Patří mezi ně galerista Zdeněk Sklenář, jehož pozvání do Litomyšle legenda uměleckého světa přijala. Ke koprodukci s Českou televizí Sklenáře vyzvala Jana Chytilová, autorka scénáře a režisérka. „Film zvyšuje moji důležitost a zásluhy,“ skromně podotkl muž, který desítky let vytvářel nové dějiny výtvarného umění. Právě Thomas M. Messer zakoupil první obraz Františka Kupky do sbírek Guggenheimova muzea. Setkání s Messerem si nenechala ujít milovnice umění Libuše Břeňová, které podepsal snímky z pozůstalosti Františka Kupky.