Archeologické naleziště nemusí vždy způsobovat jen radost. Své o tom vědí i v Mikulovicích, kde se práce archeologů a zájmy obce a majitelů pozemků možná znovu střetnou.

Lokalita V Loučkách, na níž se staví rodinné domy, byla zbavena statutu kulturní památky, v kolonii pokračuje výstavba rodinných domů.

„Před zahájením stavby provádíme na částech parcel dotčených stavbou záchranný archeologický výzkum. Po jeho ukončení pokračuje stavba podle projektu schváleného stavebním úřadem,” řekla archeoložka Miroslava Cejpová z Východočeského muzea.

Teď by ale mohl nastat problém s plánovanou cyklostezkou, případně další výstavbou. Starostka Mikulovic Eva Klosová potvrdila, že by se mělo konat řízení o vyhlášení kulturní památky. Už však nejde o zmíněnou kolonii, nýbrž o prostor poblíž.

Podle starostky otázkou zůstává to, zda právě v této oblasti nemá být cyklostezka navazující na stezku z Chrudimi. „Hlavně budeme příští týden ověřovat, zda stezka nevede přes archeologickou oblast. Za tu stezku bojujeme několik let a je už ve stávajícím územním plánu,“ uvedla Eva Klosová.

Starostka tento týden obdržela dopis z ministerstva kultury informující o návrhu na prohlášení dané oblasti jako kulturní pamatky. „Mám jen patnáct dní od obdržení na to, abych jela nahlédnout do dokumentace, ale jen v úřední dny, což je v době dovolených komplikace,“ postěžovala si starostka. Obec navíc připravuje nový územní plán, v němž se počítalo i s touto lokalitou. Pozemky podle starostky vlastní soukromníci.

(teh)