„Při konkurzech čeká na soutěžící promenáda v plavkách. Součástí castingu bude také pohovor v angličtině s rodilým mluvčím a přehlídka ve vlastních večerních šatech,“ uvedla za pořadatele akce Jana Bryndová. „Nejúspěšnější dívky z tohoto prvního kola soutěže čeká 12. prosince seminifále, z něhož vzejde dvanáct finalistek. Ty se o korunku České Miss utkají 2. února,“ dodala Jana Bryndová.

Jak se stát Českou Miss? (www.ceskamiss.cz)

Prvním krokem je přihlášení. Adeptky na první kolo najdou přihlášku buď na internetové adrese www.ceskamiss.cz/prihlaska.php nebo vněkterých novinách a časopisech. Přihlásit se lze také prostřednictvím modelingové agentury Central European Models. Důležité je odeslat přihlášku ještě před uzávěrkou, která je vždycky vdostatečném předstihu zveřejněna.

Přihlášení je zdarma. Jedinými kritérii pro dívky, které se chtějí zúčastnit základního kola, jsou věk od 18 do 26 let, české občanství a to, zda je dívka svobodná a bezdětná. Otázka národnosti nehraje žádnou roli.

Základní kola se uskuteční formou castingů vlistopadu vněkolika vybraných městech. Adeptky bude vybírat odborná porota. Dívky, které vnich budou nejlepší, postoupí do semifinále. Do něho se probojuje nanejvýš padesát účastnic castingů.

Semifinále se bude konat vprosinci. Tady už půjde o hodně, protože ztohoto klání krásek vzejde dvanáct finalistek a jedna náhradnice. Ty vybírá opět porota.

Finále vpřímém přenosu TV Nova rozhodne na jaře 2008, kdo se stane novou Českou Miss a také o obou vicemiss. Vprvní části finálového večera vybere porota vedená ředitelkou České Miss Michaelou Maláčovou šestici šťastných superfinalistek. A pak už bude jen na televizních divácích, kterou znich zvolí prostřednictvím SMS novou královnou krásy.