Cyklus zahájí ve středu 4. března v 18 hodin v přednáškovém sále na Zámku Pardubice Miroslav Dobeš z Archeologického ústavu v Praze s přednáškou Počátky zpracování kovů ve Starém světě a jejich odraz v českých nálezech.

„Vysvětlí, které byly první artefakty z kovu, jež vzešly z rukou člověka. Před zahájením zpracování železných rud člověk využíval měď a předměty z ní, což je doloženo již v 9. tisíciletí před Kristem na Předním východě,“ předesílá Tereza Jošková, archeoložka Východočeského muzea, která přednášky organizuje.

Přednášky se konají v přednáškovém sále vždy ve středu od 18 hodin. Velký zájem očekává u druhé přednášky 11. března, ve které se archeolog Jaromír Kovárník zaměří na pohřební ritus v mladší a pozdní době kamenné. David Vích z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě pak 18. března shrne situaci v pozdní době kamenné ve východních Čechách a zmíní i kulturní vlivy, o jejichž přítomnosti neměli dlouho tušení ani samotní archeologové. Tato jediná přednáška bude mimořádně začínat už v 17 hodin.

Cyklus uzavře 25. března téma experimentální archeologie, které se věnuje Radomír Tichý z Univerzity Hradec Králové. Experimentálními postupy poznává technologie vrtání kamenných broušených nástrojů neolitu a eneolitu. „Je paradoxem, že ke starší technologii vrtání kamene v neolitu existuje početnější opora v archeologických pramenech, nežli je tomu pro období následující. Proto je přednáška postavena na srovnání obou období,“ upozorňuje Radomír Tichý.