Letošní rok zakončený devítkou připomene výročí hned dvou významných událostí z českých dějin. První se stala už v roce 1419, uplynulo tedy od ní přesně šest set let. V tu dobu se zformovalo husitské hnutí a mimo jiné proběhla také pražská defenestrace. V nedávné minulosti, v roce 1989 se pak čeští občané shromáždili a dosáhli znovuobnovení demokratického režimu. Mezi oběma událostmi se stalo ještě několik dalších mezníků, proto se Východočeské muzeum v Pardubicích rozhodlo připravit přednáškový cyklus Od Žižky k sametu: tradice českých „rebelií“.

„Východočeské muzeum opět připravilo na podzim cyklus historických přednášek s předními českými historiky – Petrem Čornejem, Petrem Vorlem, Jaroslavem Čechurou a dalšími. Přednášky začínají 15. října od 18 hodin První pražskou defenestrací a pokračují pak každé úterý až do 19. listopadu, kdy vyvrcholí besedou s účastníky listopadových událostí v roce 1989 v Pardubicích,“ popsal ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Právě beseda s účastníky listopadu 1989 v Pardubicích bude vrcholem přednáškového cyklu. Přednášky se konají vždy v úterý od 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea. Vstupné je 40 korun.

Program

15. října 2019 – První pražská defenestrace 1419 (Petr Čornej)
22. října 2019 – Stavovský odboj roku 1547 (Petr Vorel)
29. října 2019 – Stavovské povstání 1618 – 1620 (Jaroslav Pánek)
5. listopadu 2019 – Selské rebelie roku 1680 a 1775 (Jaroslav Čechura)
12. listopadu 2019 – Revoluční rok 1848 (Zdeněk Munzar)
19. listopadu 2019 – Beseda s účastníky listopadu 1989 v Pardubicích