Švejda pohovoří o dalekohledech

Pracovník Národního technického muzea v Praze pohovoří na téma „Dalekohledy a pozorovací technika“. „Na páteční přednášku zve širokou veřejnost Hvězdárna barona Artura Krause, Astronomická společnost Pardubice a pardubická pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků,” uvedl pro náš Deník tiskový tajemník Astronomické společnosti Pardubice Petr Komárek.

Antonín Švejda je pracovníkem Národního technického muzea v Praze a také historikem ve světě astronomie. Ve vedoucím postu v Oddělení exaktních věd Národního muzea v Praze je od roku 1987. Jako absolvent oboru Geodézie a kartografie na ČVUT v Praze se zaměřuje především na vědecké přístroje a astronomické osobnosti. Ve svém postu se také jako konzultant účastní nesmírně zajímavého aktu – restaurování či výroby kopií vědeckých přístrojů.vého úseku pardubické radnice.

Dalekohled vylepšil Galileo Galilei

„Éra moderní astronomie začala sestrojením dalekohledu v Holandsku roku 1608. Nový přístroj zdokonalil a proslavil Galileo Galilei,“ připomíná v anotaci své dnešní přednášky lektor Švejda. „Převratnou konstrukci astronomického dalekohledu navrhl v Praze Johannes Kepler. Mezníkem ve vývoji bylo použití zrcadla jako objektivu dalekohledu,” dodal Antonín Švejda.