Ředitel úpické hvězdárny pohovoří o strastiplné expedici z roku 2010 za zatměním Slunce do argentinsko-chilské Patagonie. „Výpravy za zatměním Slunce pořádá již 21 let Hvězdárna v Úpici a ta poslední se vypravila do daleké Patagonie. Pozorování Slunce zde bylo netradiční a my bychom se nejen o něj, ale i o obrázky z cest s návštěvníky rádi podělili. Vzhledem k tomu, že se zatmění často odehrává v exotických zemích, není při výpravách často nouze ani o humorné či dramatické okamžiky,“ zve širokou veřejnost 45letý Marcel Bělík.

Ten nyní pracuje jako astronom na hvězdárně v Úpici, kde od letošního roku rovněž šéfuje. V současné době se Bělík zabývá zejména výzkumem sluneční koróny a sluneční fyzikou vůbec.

Za jasného počasí poté bude možné, jako tradičně, sledovat z terasy pomocí dalekohledů noční oblohu.