Na dílech sedmi výtvarníků výstava sleduje nové postupy a principy, námětovou linku a celkový přístup k tomuto fenoménu, který se stal zřejmě nejtypičtějším výtvarným prostředkem 20. století.

“Slovo koláž se odvozuje od francouzského výrazu collage - lepení. V širokém slova smyslu se tak jedná o název pro jakoukoli techniku, jejíž podstatou je lepení něčeho na něco jiného a vytváření tak nového celku. V užším slova smyslu se jedná o techniku, která je spjata s nástupem moderny počátkem 20. století," vysvětlila kurátorka výstavy Alena Bartková.

“Výstava ukazuje sedm různých přístupů, kterými se současná koláž ubírá, a to bez ohledu na formální vzdělání autorů, či jejich uznání na výtvarné scéně. Divák tak může sledovat opravdu pestrou paletu toho, co vše ještě může být koláž a sám hledat odpovědi na deklarované otázky," dodala kurátorka.

Výstavu doplní řada doprovodných programů. Mimo již tradičních programů pro školy, Rodinných střed, Tvůrčích nedělí či programů pro seniory se návštěvníci mohou těšit například na kurátorskou komentovanou prohlídku (24. 10. od 16:00) či besedu s vystavovanými umělci (21. 11. od 18:00 do 20:00), či na autorskou tvůrčí dílnu Recykliteratury (14. 11. od 17:00 do 20:00) s Vojtěchem Maškem – výtvarníkem, komiksovým a filmovým scénáristou.

Výstava Bez práce nejsou koláže potrvá do 2. prosince.