„Tříkrálové koncerty pořádáme v kapli Tří králů třetím rokem a stala se z nich milá tradice. Původně soukromá kaple Pernštejnů pojme jen kolem třiceti posluchačů, jde tedy o exkluzívní zážitek,“ upozorňuje ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk vystoupí pod vedením sbormistra Martina Berana. Návštěvníci uslyší pastorely Jakuba Jana Ryby, Steckerovu koledu nebo barokní koledu Z archy vypuštěný holoubku.

Kaple na pernštejnském pardubickém zámku byla vystavěna v době před rokem 1500. Ve své střídmé podobě ještě nenese ohlasy renesance, která ovlivnila pozdější úpravy zámku. Své jméno dostala podle obrazu na centrálním oltáři, který zobrazuje Výjev klanění tří mudrců Marii s Ježíškem. Pochází z 2. poloviny 18. století a jeho autorství se připisuje malíři Františku Theodoru Dallingerovi.