Zakladatelka zdejšího folklorního souboru Radost Jitka Vítková dostane Medaili města Pardubic pro rok 2008. „Medaile je na návrh veřejnosti udělována za dlouhodobý přínos pro město Pardubice a po čestném občanství je druhým nejvyšším oceněním, které může město udělit,“ uvedla pro náš Deník Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu.

„Jitka Vítková se řadu let věnuje práci ve folklorních souborech. Založila soubor Radost, který vede již třicet let. Za tu dobu si Radost vydobyla na folklorní scéně prestižní postavení. Vystupuje v řadě zemí celého světa, ale nezapomíná ani na pardubické publikum. Jitka Vítková se navíc podílí na organizaci řady významných a pro město typických akcí, mimo jiné i Pernštýnské noci. Velmi se zasloužila o to, že řada lidí našla vztah k našim tradicím a zvykům, ale také o rozvoj kulturního života Pardubic,“ ohodnotil její práci vedoucí odboru kanceláře magistrátu Michal Zitko.

Termín slavnostního předání medaile však zatím nebyl stanoven. „Město se toto ocenění snaží předávat při takových příležitostech, kdy se společně s laureáty mohou radovat i lidé, kteří jejich práci nejvíce ocení,“ dodala Nataša Hradní.

(teh)